Zgjedhjet e Senatit tė Studentėve

April 2nd, 2013

Zgjedhjet e Senatit tė Studentėve

Zgjedhjet e Senatit tė Studentėve

Miqësisht duam të informojmë të gjithë studentët e Fakultetit për mbajtjen e zgjedhjeve të Senatit të Studentëve në Universitetin tone. Zgjedhjet do të mbahen në datat 2 dhe 4 Shkurt në ambjentet e brëndshme të Universitetit.

Ne rekomandojmë fort të jeni pjesë e Zgjedhjeve të Senatit të Studentëve dhe inkurajojmë të gjithë studentët për këtë të drejtë.

Votoni për Përfaqesuesin e Klasës tuaj në mënyrë që zëri juaj të dëgjohet.