Provimet Finale

June 1st, 2013

Provimet Finale

Provimet Finale

Për të gjithë nxënësit:

Provimet finale do të mbahen n
ë datat 03-14 qershor.

Ju lutem, kontrolloni orarin e
klasave tuaja!

 

                                                                               Patshit Fat !!!