Organizimi i Provimit te Pranimit

April 11th, 2013

Organizimi i Provimit te Pranimit

Organizimi i Provimit te Pranimit

Më 17 Prill, në ambientet e Universitetit do të organizohet Provimi i Pranimit. Studentë të rinj do të marrin pjesë në këtë provim për bursa të ofruara nga Universiteti dhe tridhjetë më të mirët do të fitojnë të drejtën e këtyre bursave. Në të njëjtën kohë, provimi do të mbahet në shumicën e qyteteve më të rëndësishme në Shqipëri, me të njëjtën strukturë dhe procedurë. Të mërkurën gjitha  mësimet do të anulohet dhe klasat do të jenë në dispozicion për provimin.

Stafi i Fakultetit caktohet për të marrë pjesë dhe të ndjekë procesin në klasat e Universitetit si dhe në të gjitha qytetet ku zhvillohet provimi.

Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë iu uron fat të gjithë pjesëmarrësve.