Seminar mbi Projektimin e Strukturave Antisizmike

September 18th, 2013

Seminar mbi Projektimin e Strukturave Antisizmike

Seminar mbi Projektimin e Strukturave Antisizmike

Departamenti i Inxhinierisë së Ndërtimit nën Fakultetit të Arkitekturës dhe Inxhinierisë, organizoi një seminar mbi "Projektimin e Strukturave Antisizmike", i mbajtur nga Prof. Dr. Rustem Gul, Shef i Departamentit të Inxhinierisë së Ndërtmit në Universitetin Ataturk Erzurum, Turqi.
 
Seminari u përqendrua më shumë në çështjet kryesore që inxhinierët e ndërtimit duhet të marrin parasysh kur projektojnë një strukture betoni të përforcuar. Profesori Gyl i prezantoi audiencës shembuj të kohëve të fundit nga Turqia dhe mbi botën e aplikimeve të suksesshme e të pasuksesshme të këtyre parimeve të projektimit.