Lajmėrim mbi semestrin veror

May 17th, 2013

Të dashur studentë,

Ne do të donim t'iu informojmë për listën e lëndëve të mundshme që do të hapen gjatë 2012-2013 semestrit veror, sipas tekstit bashkëlidhur. Duke filluar nga 15 Maj 2013 deri më 24 maj 2013 të gjithë studentët e interesuar mund të regjistrohen në këto lëndë duke aplikuar në Zyrën e Studentit dhe duke paguar të paktën 50% të tarifës së tarifës përkatëse.

Lëndët potenciale për tu hapur gjatë semestrit veror 2012-2013:

NO

CODE OF COURSE

NAME OF COURSE

1

BUS 105

INTRODUCTION TO LAW

2

BUS 131

BEHAVIORAL SCIENCES

3

BUS 201

STATISTICS I

4

BUS 203

BUSINESS LAW

5

BUS 211

MANAGEMENT AND ORGANIZATION

6

BUS 231

FINANCIAL ACCOUNTING I

7

BUS 221

MARKETING

8

ARCH 231

STATICS AND STRENGTH OF MATERIALS

9

ARCH 301

ARCHITECTURAL CONSTRUCTION PROJECT

10

ARCH 401

ADVANCED DESIGN STUDIO I

11

CEN 111

INTRODUCTION TO ALGORITHMS & PROGRAMMING

12

CEN 213

OBJECT ORIENTED PROGRAMMING WITH JAVA

13

CEN 254

DATA STRUCTURES

14

CEN 281

ELECTRICAL & ELECTRONIC CIRCUITS

15

MTH 101

CALCULUS I

16

MTH 201

DIFFERENTIAL EQUATIONS

17

PHY 101

GENERAL PHYSICS I

Pas procedurës së lartpërmendur studentët gjithashtu do të bëjë regjistrimin e semestrit veror natyrisht në sistemin SAIS (https://sais.epoka.edu.al/) gjatë 27-28 maj, 2013.

Shënim: Tarifa e Semestri Veror për vitin akademik 2012-2013 do të jetë:

  - 40 Euro për ECTS për Fakultetin e Arkitekturës dhe Inxhinierisë.

Për pyetje të mëtejshme në lidhje me semestrin veror, studentët mund të kontaktojn
ë Departamentin përkatës dhe Zyrën e Dekanit të Studentëve.