Informacion per Semestrin e Veres

April 11th, 2013

Informacion per Semestrin e Veres

Informacion per Semestrin e Veres

Ne do të donim t' iu informonim se Semestri i Verës për vitin akademik 2012-2013 do të hapet per programin undergraduate sipas kalendarit akademik te poshtëpërmendur.

Datat e rëndësishme për Semestrin e Verës:

15-26 Prill -   Para-regjistrimi për Semestrin e Verës

6 Maj -    Shpallja e kurseve 

7-17 Maj -     Regjistrimi  i Lëndëve dhe Pagesa e Semestrit

17 Qershor -  Fillimi i Semestrit të Verës  

20 Korrik -      Fundi i Semestrit të Verës

22-26 Korrik -    Periudha Përfundimtare e Provimeve

Studentët e interesuar mund të aplikojnë për regjistrim në Zyrën e Studentit.

Për dijeni, një kurs që të hapet, të paktën 5 studentë janë të nevojshëm për t'u regjistruar, përvec kursit  "Praktika verore" që nuk është subjekt i kuotës minimale prej 5 regjistrimeve.

Tarifa për Semestrin e Verës do te jete 40 Euro për ECTS.

Për pyetje të mëtejshme mund të kontaktoni Departamentin përkatës dhe Zyrën e Dekanit të Studentëve.